स्था.पू.वि.सा.कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुराले  मिति २०७५ असोज १५  गते सम्पन्न गरेको   जिल्लास्थित स्थानिय तहहरू, कार्यालयहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको गत आ.व. २०७४।७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको प्रेस  विज्ञप्ति जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुराले आगामी मिति २०७५।६।१५ गते विहान १० बजे जिसस सभा हलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ७,धनगढी का माननीय मन्त्रीज्यूको आतिथ्यमा हुन लागेको आ.व.२०७४।७५ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, जिल्लास्थित कार्यालयहरू र गैससहरूले तोकिएको समीक्षा ढाँचा (जिससको वेभपेज www.ddcdadeldhura.gov.np मा समेत छ) प्रस्तुती तायर गरी विधुतीय र हार्ड कपिसहित उपस्थित भई दिनुहुनअनुरोध गरिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ असोज ७ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू संविधान दिवस २०७५ मनाउने सम्वन्धमा डडेल्धुरा जिल्लास्तरीय मूल समारोह समिति २०७५ बाट भएका निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।५।१२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।५।७ गते बैठकको निर्णयहरू मिति २०७५ बैशाख देखी असार सम्म भएका क्रियाकलापहरूको त्रैमासिक विवरणको स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७५।७६ को लागि मौजुदा सूची दर्ता गराउने जिल्ला समन्वय समिति, डडेल्धुराको दोस्रो जिल्ला सभाबाट मिति २०७५ आषाढ २८ गते पारित नीति तथा कार्यक्रम

सूचना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला सभा २०७६/७७ सूचना २०७६/०३/२६ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला सभा २०७६/७७
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम २०७६/०७७ निर्वाचन क्षेत्र न १ (१) सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम २०७६/०७७ निर्वाचन क्षेत्र न १ (१) निर्वाचन क्षेत्र न १ (२)
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम २०७६/०७७ निर्वाचन क्षेत्र न १ (१) निर्वाचन क्षेत्र न १ (२) सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम २०७६/०७७ निर्वाचन क्षेत्र न १ (१) निर्वाचन क्षेत्र न १ (२)
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७६/०७७ केन्द्र तर्फ ।।। सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ok
असार २७ गते सम्पन्न तेश्रो जिल्ला सभा डडेल्धुरा आ ब २०७५/०७६ बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
असार २७ गते सम्पन्न तेश्रो जिल्ला सभा डडेल्धुरा आ ब २०७५/०७६
जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ कार्तिक र मंसीर महिनामा बसेको नियमति बैठकका निर्णयहरु प्रकाशन, सूचना २०७५।८।१८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ कार्तिक र मंसीर महिनामा बसेको नियमति बैठकका निर्णयहरु
स्था.पू.वि.सा.कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको विवरण सूचना २०७५।७।३० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्था.पू.वि.सा.कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको विवरण
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुराले  मिति २०७५ असोज १५  गते सम्पन्न गरेको   जिल्लास्थित स्थानिय तहहरू, कार्यालयहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको गत आ.व. २०७४।७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको प्रेस  विज्ञप्ति प्रकाशन, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुराले आगामी मिति २०७५।६।१५ गते विहान १० बजे जिसस सभा हलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ७,धनगढी का माननीय मन्त्रीज्यूको आतिथ्यमा हुन लागेको आ.व.२०७४।७५ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, जिल्लास्थित कार्यालयहरू र गैससहरूले तोकिएको समीक्षा ढाँचा (जिससको वेभपेज www.ddcdadeldhura.gov.np मा समेत छ) प्रस्तुती तायर गरी विधुतीय र हार्ड कपिसहित उपस्थित भई दिनुहुनअनुरोध गरिन्छ । प्रकाशन, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ असोज ७ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू प्रकाशन, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Skip to toolbar